UF

Отбасы әлеуметтануы

Отбасы - белгілі бір әлеуметтік нормалар, санкциялар, мінез-құлық, ерлі-зайыптылар, ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынастарды реттеушілікпен сипатталатын әлеуметтік институт болып табылады.

Жарияланған-2015-11-04 17:33:56

Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация

Әлеуметгік саяси әдебиетте әлеуметтік құрылым деп кең және тар мағынада екі түрлі түсінік бар. Кең мағынада — бүкіл қоғамның құрылуы, оның барлық элементтері арасындағы байланыс жүйесі.

Жарияланған-2015-11-04 17:00:43

Сақтандырудың экономикалық маңызы, қызметі, нарықты экономикадағы атқаратын ролі

Сақтандыру (қоғамдық өн) өндірістік қатынастың ажырамас бөлігі болып табылатын адамдар арасындағы қоғамдық-экономикалық қатынастың ежелгі категориясы болып табылады. Сақтандыру сөзінің бастапқы мағынасы корқу, үрей сөздерімен байланысты.

Жарияланған-2015-10-23 17:31:11

Жер шары өсімдіктерінің таралу заңдылықтары

Тропикалық орманды алқап үш формацияға бөлінеді: а) ылғалды тропикалық орман. Экватордан оңтүстікке, солтүстікке қарай ылғалдылық азая береді. ә) суптропикалық ормандар өсімдіктері – мәңгі жасыл, қалыңды етті жапырақтары бар.Суптропика өсімдіктері жылылық

Жарияланған-2015-10-22 19:30:22

Сөйлеу үдерісі кезінде әсер ету

Вербальдық емес (сөз арқылы емес) коммуникация жүйесі іскерлік қарым-қатынастың маңызды компоненті болып табылады. Мамандардың берген бағасы бойынша қарым-қатынас процесіндегі хабардың негізгі бөлігін жеткізудің және қарым-қатынас серігінің бейнесін нақты

Жарияланған-2015-10-22 18:11:01

Сөйлеудің түрлері мен деңгейлері, формалары және қызметі

Қарым-қатынаста адамдар өзара идеялар, қызығулар, көңіл-күйімен, сезімдерімен, т.б. бөліседі. Мұның бәрін әр түрлі мәлімет ретінде қарастыруға болады.

Жарияланған-2015-10-22 18:10:09

Баланың және жас өспірімнің балалық кіші мәдениеті және әлеуметтік мәдени әлемі

Баланың дамуы мен қалыптасуына, белгілі бір мөлшерде, табиғи немесе географиялық орта (климат) табиғат жағдайлары әсер етеді. Сонымен, тұқым қуалаушылық, орта және тәрбие боланың дамуы мен қалыптасуы мен негізгі обективті факторлары болып табылады.

Жарияланған-2015-10-22 18:09:25

Семья - тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік мәдени ортасы

Жанұя, барлық уақытта да, өсiп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесi мәселелерiн шешуде үлкен мүмкiндiктерге ие болған. қазiргi заманғы жанұяның өсiп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесi мәселелерiн шешудегi ерекшелiгi - ата-ананың бiлiм және жалпы мәдени деңгейiнiң жоға

Жарияланған-2015-10-22 18:08:45

Әлеуметтік тәрбие: мәні және мазмұны

Әлеуметтік тәрбиені қазіргі заманғы трактовкада адамға жағдай жасау және адам дамуын, оған барлық әлеуметтік әсерлер мен әрекеттерді қолдана отырып, адамның әлеуметтік құрылуын ынталандыру деп түсіндіреді.

Жарияланған-2015-10-22 18:08:03

Әлеуметтік педагогикалық процесс және оны жетілдірудің жолдары

Педагогикалық процесс - оқушылардың мәдени байлықтарды меңгеруге және оларды еңбекке және қоғамдық өмiрге дайындаудағы бiрлескен iс-әрекеттерi, бұл ұстаздардың белсендi араласуымен және басшылығымен жүзеге асады.

Жарияланған-2015-10-22 18:07:10

Тәрбие социологиясы

Тәрбие мәселесі – бұл, негізінде, қорытынды шешімін таппайтын түпкілікті әлеуметтік мәселелердің бірі. Дегенмен, бүгінгі таңда, бұл мәселе әлеуметтік саясаттың негізгі өзегінің құрамдастарын белгілейтін және Қазақстан еліндегі қоғамдық өмірді белсендіру ж

Жарияланған-2015-10-22 10:56:47

ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КӘСІПТІК ЖӘНЕ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ

Атап өткеніміздей, әлеуметтік жұмыс қызметтің жан – жақты түрі болып саналады. Ол маманнан әр сала бойынша білімді болып және оны тәжірибеде қолдана білуін талап етеді. Біліктілік анықтамалығы әлеуметтік қызметкердің әр түрлі лауазымдық міндеттерінің ұзын

Жарияланған-2015-10-21 17:59:17

Ген және тұқымқуалаушылық

Ген (грек genos – туысы, тегі) – тұқым қуудың бастапқы нышаны. Бұл организмнің жеке белгілері мен қасиеттерін топтастырады. Ген химиялық құрамы жағынан ДНҚ молекуласының бір бөлігі.

Жарияланған-2015-10-19 18:25:45

Жоғарғы сезімдер

Махаббат - дейтін ұлы сөздің мазмұны мен мәніне тек жер бетіндегі тіршілік әлемі ғана қатынасып қоймайды, оған бүкіл аспан әлеміндегі біздің санамызға сиятын да, тіпті симайтында құбылыстардың барлығы да тәуелді.

Жарияланған-2015-10-19 18:25:02

Әлеуметтік топтағы жеке адамның ролі

Жеке адамның әлеуметтенуі және оның әлеуметтік ұстанымы – жеке тұлға әлеуметтік контексттегі өмір сүруін, оның әлеуметтік тәжірибе мен оны іске асыруын ашып көрсетеді.

Жарияланған-2015-10-19 18:24:04