UF

ҺАРОН РАШИД АКАДЕМИЯСЫ

Көптеген тарихи себептердің салдарынан грек ғылымы біздің эрамыздың V-VI ғасырларында бүтіндей құлдилап төмендеп кетеді. Мұнда түрлі соғыстар мен христиан дінінің қырсығы аз болған жоқ. Осыдан бастап Европаны ұзақ уақытқа созылған қараңғылық түнегі басады.

Жарияланған-2016-09-28 11:24:39

Су сапасын жаксарту

Су қорлары күйіне антропогендік ықпалдарың әсері халық шаруашылығындағы су қорлармен байланысы ең маңызды орын алады. Қазіргі ғылыми техникалық прогресс қоршаған ортаның адамға әсері өзінің масштабтық әсерімен, жеке суға арналғандағы көптеген өндірісті

Жарияланған-2016-02-01 14:16:26

Қаржы менеджменті

Тәуекел мен табыс өзара байланысты қаржылық категориялар болып табылады.Тәуекел – бұл экономикалық категория. Тәуекел мынадай экономикалық нәтижелер беруі мүмкін: теріс (зиян, залал, ұтылып қалу); нольдік,оң(ұтыс,табыс,пайда). Тәуекелді басқаруға болады, я

Жарияланған-2016-01-26 19:29:08

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ҚҰҚЫҒЫ

Қаржы құқығы - құқықтың жетекші және маңызды саласы. Қаржы мемлекеттің материалдық өмір сүру негізіне қызмет етіп, оның қызметін ақшалай қамтамасыз етудің қайнар көзі болып табылады. Қаржы тетіктері арқылы мемлекет елдің экономикалық дамуына белсенді ықпал

Жарияланған-2016-01-22 17:49:48

Су ресурстарының экологиясы

Су дегеніміз – қоршаған ортаның ең бір қажетті факторы, сусыз жер шарында тірі организмдер мен өсімдіктердің өсіп өнуі мүмкін емес. Суды халық шаруашылығының барлық салаларында әр түрлі техникалық мақсатқа еріткіш, химиялық реакциялар, тамақ өндірісі, зауы

Жарияланған-2016-01-22 16:15:18

Қылмыстық құқықтың ағартушылық-гуманистік теориясы

Бұл курс біқатар дамыған шет мемлекеттердің: Англия, Франция, Германия, Жапония және Италия Қылмыстық құқығы Жалпы бөлімінің негізгі институттарын талдауға арналған. Бұл курсты оқыту бұрыннан қалыптасқан, бастамасын кеңес дәуірінде М.М.Исаев, Н.Н.Полянский

Жарияланған-2016-01-21 16:31:18

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ

Ғылым-адам қызметінің маңызды бір саласы ретінде өте күрделі құрылымнан тұрады.Қоғам мен табиғаттағы құбылыстар мен процестерді зерттеу нәтижесіне байланысты табиғи және қоғамдық ғылым жүйесі қалыптасты.

Жарияланған-2016-01-15 18:40:37

Мүмкіндігі шектеулі және жетім балалармен жұмыс

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамыту 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқыту, білім беруді дамытудың негізгі міндеттері қатарына қойылған. Соңғы жылдары мүмкіндігі шектеулі балаларғ

Жарияланған-2016-01-15 17:29:34

Басқару ғылымының эволюциясы

Басқару өте ежелгі тәжірибе болып саналады. Адамдар топтар мен ұйымдарға бірігіп, өмір сүре бастаған кезден басқару қажеттілігі пайда болды. Ерте кездегі Вавилонды, Египет пирамидаларын, Македонияны, Римді еске алатын болсақ, соның барлығы да үлкен үйле

Жарияланған-2016-01-15 17:09:56

Экологияға кіріспе

Экология (грек тілінен аударғанда oikos - үй, тұратын жер logos – ғылым деген мағынаны білдіреді.) - әр түрлі деңгейдегі (популяциялар, биоценоздар, бірлестіктер) биогеоценоздар (экожүйе) және биосфера ағзаүстілік жүйелердің ұйымдасуы мен тір

Жарияланған-2016-01-13 13:28:42

Құрылыстағы еңбек ресурстары

Қазіргі жағдайда еңбекті ұйымдастыру мен оның өнімділігінің көбеюіне көп көңіл бөлу қажет, себебі олар нақты экономикалық өсу мен прогресстің көзі болып табылады. Соңғы жылдары жұмыс орындарының босап кету жағдайлары өте анық байқалады.

Жарияланған-2016-01-12 18:20:18

Құрылыс нарығы

Құрылыс кешенінде нарықтық қатынастарды іске асыру күрделі құрылыс салаларына жалпы болған ерекшеліктері бар: бір жағынан, жерге байлану, бір уақытта көп сома жұмсалуы және т.б., басқа жағынан – құрылыстық белсенділік спецификалық түрімен (саласымен) байла

Жарияланған-2016-01-12 18:12:43

Аймақтық жоспарлаудың маңызды қағидасы - шығу деңгейiн талдау

Әлеуметтiк-экономикалық дамудың ерекшелiктерi, аймақтар экономикасының нарыққа енудегi өзiндiк жолдары әрбiр аймақтық жүйенiң экономикалық дамуындағы түбегейлi мемлекеттiк және нарықтық реттеу әдiстермен қамтамасыз өте алатын, аумақтық дамуды басқарудың сә

Жарияланған-2016-01-12 16:45:47

Аймақтардың дамуын мемлекеттiк реттеу механизмдерiнiң жүйесi

Республика экономикасын тұрақтандыру және техника-технологиялық деңгейде тұбегейлi өзгiрiстердi жұзеге асырудағы әлеуметтiк-экономикалық жүйенiң сапасын қажеттi бағытта өзгерте алатын облыстардың бiрiншi тобының ерекше ролi алғашқы кезектегiмәселелердiңбел

Жарияланған-2016-01-12 16:41:52

Аймақтардың әлеуметтiк-экономикалық дамуын реттеудiң ұйымдастырушылық-құқықытық негiздерi

Нарық қатынастарына процестердi басқарудың тексерiлмеген механизмдерiмен кең ауқымды көшуi, Қазақстанның әрбiр облысының жаңа жағдайларға бейiмделе отырып, экономикалық iс-әрекеттерiнiң жеке үлгiлерiн жасап шығаруды қажетсiндi.

Жарияланған-2016-01-12 16:38:47