UF

Рекреациялық сала, оның территориялық ұйымдастырылудағы және дамуындағы жағдай мен фактор

Біздің елімізде табиғаттың көркем жерлеріне саяхат жасап, серуендеу үшін мүмкіндіктер жеткілікті деп айтуға болады. Республикамыздың территориясында кездесетін ландшафттың жер бедері мен климаттың әртүрлілігі тарихи және мәдени есекерткіштердің көптігі, жо

Жарияланған-2015-10-16 18:58:36

Рекреациялық территорияның негізгі типтері

Тарихи-мәдени мұраларды қорғау мен насихаттау бүгінгі күннің үлкен парасаттылық эстетикалық мәні бар мәселесі. Бұл қоғамның зиялы мәдени күш-қуатын толықтырып, жеке адамның ой-кеңестігін жетілдіріп, қоғамдағы адамдардың ара-қатынасын байытады.

Жарияланған-2015-10-16 18:57:39

Рекреациялық жұмыс, оның құрамы мен классификациясы

Территориялардың туристік ресурстары (лайықтылығы) бұл табиғат ортасы және табиғаттан тыс элементтердің үйлесуі, олар бірігіп немесе әрқайсысы жеке түрде туристтер қызығушылығын тудырады.

Жарияланған-2015-10-16 18:56:44

Табиғи рекреациялық ресурстардың экономикалық тұрғыдан бағалануы. Табиғи туристік-рекреациялық ресурстар

Туристік нарық қызметінің саласын таңдауда немесе оның ары қарай. жетіспеуіне базистік факторға туристер жақанан толастатпайтындай табиғи географиялық ресурстардың болуы жатады.

Жарияланған-2015-10-16 18:55:41

Ғимараттар мен үймереттерді қайта конструкциялау

Ғимараттар мен үймереттерді тексеру бұл олардың техникалық жағдайына толық қанды баға беретін жұмыстар жиынтығының ең негізі болып табылады.

Жарияланған-2015-10-16 17:46:31

Аймақ деңгейіндегі мемлекеттік инновациялық саясаттың қалыптасуы

Мемлекеттің ғылыми-техникалық саясаты, оны орындаудың жолдары мен шаралары, стратегиялық бағыттары, әсіресе, инновациялық даму стратегиялары айтарлықтай мәнге ие.

Жарияланған-2015-10-16 17:21:41

Конфликтілік жағдайдан шығу жолдары

Психологиялық делдалдық дегеніміз-бұл конфликтімен жұмыс істеу туралы психологиялық ойларды біріктіретін жұмыс формасы, келісімге келу практикасына негізделген конфликтологиялық дәстүрлерден жинақталған ситуациялық бағытпен тәжірибенің мүмкіндіктері.

Жарияланған-2015-10-15 15:27:59

Конфликтілерді басқару. Конфликтілі ситуацияны меңгеру оны шешу әдісі ретінде

Конфликтіні басқару- бұл конфликтінің пайда болу, даму және үшінші жатың қатысуымен оны аяқтау кезеңдерінде іске асатын саналы іс-әрекет.

Жарияланған-2015-10-15 15:19:51

Қарым-қатынастағы конфликт.

Конфликт – (лат.тіл. conflictus- қақтығыс) – күрделі қайшылықтардың пайда болуы, қарама-қарсы қызығушылықтардың қақтығыстары, күшті эмоциялық күйлермен байланысты әр түрлі мәселерге бойынша өзара түсіністіктің болмауы.

Жарияланған-2015-10-15 15:16:44

Вербальды емес қарым-қатынас қызметі.

Вербальдық емес (сөз арқылы емес) коммуникация жүйесі іскерлік қарым-қатынастың маңызды компоненті болып табылады. Мамандардың берген бағасы бойынша қарым-қатынас процесіндегі хабардың негізгі бөлігін жеткізудің және қарым-қатынас серігінің бейнесін нақты

Жарияланған-2015-10-15 15:15:35

Жас ерекшелік психологиясы

Жас ерекшелігі психологиясы - адамның психикалық процестерімен психологиялық қасиеттерінің уақытқа қарай өзгеру онтоногенезін зерттейді.

Жарияланған-2015-10-15 13:26:36

Тұлғаның эмоционалды – еріктік сферасы. Сезiм, эмоция, ерік

Өткен тарауларда адамның танымынан ерекше орын алатын психикалық процестер (түйсiк, ойлау, ес, қиял т. б.) жеке-жеке талданды. Осы процестердiң әрқайсысы сыртқы дүние заттары мен құбылыстарын бейнелеудiң түрлi формалары екенi, бұлар бiзге айналамызды әр қы

Жарияланған-2015-10-15 13:24:17

Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

Антропогендi әсер дегенiмiз - бұл адамның iс - әрекетiнiң шаруашылық қызметiнiң нәтижесiнде пайда болған табиғи ортадағы өзгерiстер (батпақты құpғaтy, орманды кесу және олардың eгістік жерлерге айналуы, өзендердi бөгеу арқылы оларды су қоймаларына айналд

Жарияланған-2015-10-14 19:27:33

Ауаны талдау əдістері мен ерекшеліктері

Өндірістік панажайлар ауасының ластану дəрежесі өнеркəсіп түріне жəне өндірістік саласына (зауыт цехы, шахта, рудник жəне т.б.) технологиялық үрдіс ерекшеліктеріне, панажай жабдықталуы мен орналасуына, желдету жүйесіне жəне пайдаланылатын шикізат қасиеттер

Жарияланған-2015-10-14 18:24:44

Аймақ деңгейіндегі мемлекеттік инновациялық саясаттың қалыптасуы

Мемлекеттің ғылыми-техникалық саясаты, оны орындаудың жолдары мен шаралары, стратегиялық бағыттары, әсіресе, инновациялық даму стратегиялары айтарлықтай мәнге ие.

Жарияланған-2015-10-14 15:12:56