UF

Аймақтық жоспарлаудың маңызды қағидасы - шығу деңгейiн талдау

Әлеуметтiк-экономикалық дамудың ерекшелiктерi, аймақтар экономикасының нарыққа енудегi өзiндiк жолдары әрбiр аймақтық жүйенiң экономикалық дамуындағы түбегейлi мемлекеттiк және нарықтық реттеу әдiстермен қамтамасыз өте алатын, аумақтық дамуды басқарудың сә

Жарияланған-2016-01-12 16:45:47

Аймақтардың дамуын мемлекеттiк реттеу механизмдерiнiң жүйесi

Республика экономикасын тұрақтандыру және техника-технологиялық деңгейде тұбегейлi өзгiрiстердi жұзеге асырудағы әлеуметтiк-экономикалық жүйенiң сапасын қажеттi бағытта өзгерте алатын облыстардың бiрiншi тобының ерекше ролi алғашқы кезектегiмәселелердiңбел

Жарияланған-2016-01-12 16:41:52

Аймақтардың әлеуметтiк-экономикалық дамуын реттеудiң ұйымдастырушылық-құқықытық негiздерi

Нарық қатынастарына процестердi басқарудың тексерiлмеген механизмдерiмен кең ауқымды көшуi, Қазақстанның әрбiр облысының жаңа жағдайларға бейiмделе отырып, экономикалық iс-әрекеттерiнiң жеке үлгiлерiн жасап шығаруды қажетсiндi.

Жарияланған-2016-01-12 16:38:47

Ақпараттық ресурстар

Басқару дегеніміз - ұйымның мақсатқа басқа адамдар арқылы жету үшін жүргізілетін жоспарлау, ұйымдастыру, түрлендіру және бақылау процестері. Бүгінгі таңда басқарудың тәжірибесі мен теориясының дамуына айтарлықтай үлес қосатын: басқару мектептері, ироцестік

Жарияланған-2016-01-11 18:36:50

Қазақстан энергетикасы

Ресей империясы жас Қазақ республикасына ешқандай энергетекалық мұра қалдырмады. Революцияға дейінгі Қазақстанның барлық электр станцияларының жылдық электр өнімі 1,3 млн. кВт. механикаландырған бір совхоздың тұтынатын электр энерги

Жарияланған-2016-01-11 17:14:12

Этнопсихология

Этнопсихология - әрбір халықтың рухани әрекетінің ( миф, фольклор, тіл, дәстүр, салт, әдет-ғұрып, дін, т.б. ) жемісін сол халықтың психологиясын, сана-сезімін көрсететін негізгі өлшемдерін, әртүрлі этникалық қауымдастыққа жататын адамдардың психологиялық ө

Жарияланған-2016-01-11 13:24:27

Бастауыш мектептегі тәрбие процесі және оның сипаттамасы

Жалпы педагогикалық үдерісте тәрбие жұмыстары да өз өрісін табады. Бұл үдеріс, әдетте, дербес сипатты құбылыс ретінде қарастырылады, себебі ол өз ерекшеліктеріне ие болуымен оқу үдерісіне де, даму үдерісіне де жанаса бермейді.

Жарияланған-2015-12-15 16:03:36

Криминалистикалық сәйкестендіру теориясы

Сәйкестендіру – берілген объектіні ізделінуші болып табылатындығы туралы мәселені шешу мақсатындағы объектінің жалпы және ерекше белгілерінің жиынтығы бойынша жекешелігін немесе ерекшелігін анықтайтын құбылыс.

Жарияланған-2015-12-15 15:07:27

Құрылыс машиналары және жабдықтары туралы жалпы мәліметтер

Құрылыста құрылыс машиналарының мыңдаған типоразмерлері тағайындалуына, жұмыс істеу принципіне, өлшемдеріне, күштілігіне, өнімділігіне байланысты пайдаланылады. Құрылыс машиналары классификацияланады: тағайындалуына (технологиялық түріне) байланысты; жұмы

Жарияланған-2015-12-11 17:29:57

Шетелдегі әлеуметтік жұмыстардың әр түрлі әдістері және модельдері

Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибиесі көп қырлы және күрделі мәселе. Практика жүзінде барлық елдерде әлеуметтік қызметкерлер бар. Біреулері арнайы оқу орындарында білім алып өздерін маман санаса, біреулері мамандығы болмаса да қоғамдық бастама ретінде әле

Жарияланған-2015-12-08 17:43:21

Құрылыс машиналары және жабдықтары

Құрылыс машиналары классификацияланады: тағайындалуына (технологиялық түріне) байланысты; жұмыс істеу режиміне; қондырғының күш алу түріне; жүру дәрежесіне және әмбебаптылығына.

Жарияланған-2015-12-08 16:14:35

Дене шынықтыру және спорт психологиясы

Адамды белгілі бір іс-әрекетке дайындау-бұл сол іс-әрекетке жемісті қатысуға дайындықты қалыптастыру процесі деген сөз. Осы дайындық ішінде бірқатар компонентерді атап көрсетуге болады: олар-бұлшықеттік, функционалды, операциялы, психологиялық және т.б. К

Жарияланған-2015-12-08 14:45:46

Спорттық күрес және жекпе-жектер

Жаттықтырушы-оқытушы және тәрбиеші – бұл жарыста және белдесуде жеңіске жетуге мақсат қойып, техникалық, дене дайындығы және жігерлікті, қарсыласыңның ерекшеліктерін шебер пайдалану, жаттықтырушылар және спортшылардың іскерлік қызметі арқасында спорттық кү

Жарияланған-2015-12-08 14:12:56

Девиация және әлеуметтік бақылау

Көптеген әлеуметтанушылар қоғам қақтығыссыз өмір сүре алмайды деп есептейді. Қақтығыс әлеуметтік өмірдің қажетті элементі, ол әлеуметтік қысымға ерік береді, қоғамның барлық саласындағы әлеуметтік өзгерістерге ықпал етеді.

Жарияланған-2015-11-04 17:47:42

Тұлғаның әлеуметтануылық сипаттары

Жеке адамды оқып, білу социологиялық негізгі мәселесі болып табылады, соңдықтан да әрбір социолог қоғамдық құбылыстардың мәнін, адамдардың қоғамдығы өзара қарым-қатынасын білу үшін, әрбір нақты адамның іс - әркестімен қозғалатын түсінуге міндетті. Сөйтіп ж

Жарияланған-2015-11-04 17:43:16